Lietuvos architektų rūmai
Kūriniai Architektai
Duomenų bazė „Architektai ir jų kūriniai“ – Lietuvos architektų rūmų 2018 m. įgyvendintas projektas, kurio tikslai – sustiprinti architektų autorių teisių savipriežiūrą, vykdyti stebėseną, užtikrinančią architektų autorių teisių apsaugą, ir, sukuriant atvirą prieigą skaitmeninėje erdvėje, sudaryti sąlygas visuomenei atpažinti konkretaus kūrinio autorių (-ius). Projektas įgyvendintas pagal Kultūros ministerijos finansuojamą „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą“.

Kalvarijų g. 1,

LT-09310 Vilnius

www.architekturumai.lt